Den Oudsten Bussen levert 125 bussen aan Palestina

Dankzij een bijdrage van de Nederlandse overheid is overeenstemming bereikt tussen Den Oudsten Bussen in Woerden en de Palestijnse Federatie van Vervoersbedrijven voor de levering van 125 bussen. Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken heeft hierover met de Palestijnse vertegenwoordigers gesproken tijdens zijn bezoek aan het Midden Oosten.

Het contract betreft de levering van 75 midi-bussen en 50 streekbussen van het model Alliance Intercity. De transactie heeft een waarde van ruim 37 mln. gulden. De bussen zullen gespreid over de jaren 2000 en 2001 worden geleverd. In deze transactie wordt bijzondere aandacht besteed aan trainingen en opleidingen van chauffeurs en monteurs en het onderhoud van de bussen. Ook wordt een pakket onderdelen meegeleverd. Het contract wordt mogelijk gemaakt door een 35 % ORET- bijdrage van de Nederlandse overheid. De ORET regeling ondersteunt projecten in een beperkt aantal landen, die de economische ontwikkeling van het land bevorderen.

In 1996 en 1997 leverde Den Oudsten Bussen reeds 75 streekbussen. Deze bussen rijden tot grote tevredenheid van passagiers, chauffeurs en vervoersbedrijven. Ook toen ondersteunde de Nederlandse overheid de transactie met een ORET-bijdrage. Het succes van dit eerste contract bracht de Palestijnse Federatie opnieuw naar Woerden voor onderhandelingen over een vervolglevering. Het eerste contract richtte zich vooral op het openbaar vervoer tussen de verschillende steden op de West-Bank en in Gaza. In dit nieuwe contract ligt de nadruk op de midi-bus, die kan worden ingezet voor het vervoer naar de dorpen. Deze midi-bus is een nieuw type in het busprogramma van Den Oudsten Bussen en zal in oktober a.s. worden ge´ntroduceerd op de tentoonstelling Busworld in Kortrijk (BelgiŰ).

Den Oudsten Bussen bouwt bussen voor het openbaar vervoer met name voor Nederland en andere West-Europese landen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren bussen geleverd aan vervoersbedrijven in de Verenigde Staten, Palestina en Oost-Europa. De bussen voor de Verenigde Staten worden gebouwd in samenwerking met New Flyer Industries, de Noord-Amerikaanse bussen fabriek van de familie den Oudsten. De onderneming maakte de afgelopen 2 jaar een sterke en opmerkelijke groei door. Het bedrijf in Woerden heeft 360 medewerkers in dienst. Om de nieuwe orders te bouwen zullen in de komende weken wederom een twintigtal nieuwe medewerkers (technisch, after sales en administratief) worden aangetrokken. Het bedrijf organiseert op zaterdag 25 september a.s. speciaal daarvoor een Open Dag voor ge´nteresseerden in een baan bij de bussenbouwer. Nadere informatie hierover volgt in de diverse week/dagbladen.