ONDERNEMINGSPROFIEL

 

Den Oudsten Bussen B.V. was een 75 jaar oude specialist in het bouwen van bussen voor openbaar vervoer. Het was een zelfstandige onderneming en kon onafhankelijk en naar eigen inzicht opereren.

  Den Oudsten Bussen B.V. heeft zijn afzet aan het eind van de twintigste eeuw in korte tijd sterk geÔnternationaliseerd. In 1985 werd 8% buiten Nederland afgezet, later ongeveer 50%. De belangrijkste buitenlandse afzetmarkten waren Griekenland, Palestina, IsraŽl, Duitsland, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.
  Den Oudsten Bussen B.V. wisselde know-how uit met New Flyer Industries Ltd., dat gevestigd is in Winnipeg, Canada, en productiebedrijven heeft in Canada en de Verenigde Staten. New Flyer werkt voor het merendeel met ontwerpen van Woerdense constructeurs.
  Den Oudsten Bussen B.V. was sinds midden jaren 80 pionier in het bouwen van lagevloerbussen en in integraalbouw. Door de zelfdragende constructie zijn bussen goedkoper te produceren zonder sterkteverlies, terwijl de flexibiliteit in de ruimte-indeling toeneemt in vergelijking met een bus op chassis.
De lage vloer is vooral van belang voor een gemakkelijke toegankelijkheid van de bus.
  Den Oudsten Bussen B.V. bereikte in 1999 een productie van circa 350 eenheden.
De omzet over 1999 bedroeg f 126 mln.
  In het najaar van 2001 vroeg Den Oudsten Bussen faillisement aan hoofdzakelijk vanwege de slechte economische vooruitzichten die zorgden voor een te krappe orderportefeuille om een doorstart te kunnen maken...