PERSBERICHTEN

26-07-99: ConneXXion bestelt 100 nieuwe bussen bij Den Oudsten
25-08-99: Den Oudsten Bussen levert 125 bussen aan Palestina
23-11-99: Gothenburg bestelt 69 nieuwe bussen bij Den Oudsten
11-04-00: ConneXXion bestelt opnieuw 100 bussen bij Den Oudsten
12-04-00: Den Oudsten levert bussen aan BosniŽ
25-05-00: De RET koopt 70 nieuwe bussen bij Den Oudsten Bussen B.V.
05-07-00: C.A. Ruitenbeek benoemd tot Algemeen Directeur
In het najaar van 2001 vroeg Den Oudsten Bussen faillisement aan mede door de slechte economische vooruitzichten die zorgden voor een te krappe orderportefeuille om een doorstart te kunnen maken.

Vanuit haar dienstverlening naar de openbaar personenvervoerders heeft Techno Service Nederland N.V. (TSN), direct na het bekend worden van het faillissement de toelevering van onderdelen veilig gesteld. TSN heeft de after sales-activiteiten van Den Oudsten overgenomen.

Dit betekent dat TSN de huidige voorraad onderdelen, mallen en technische informatie / documentatie overneemt om de voertuigen voor de resterende levensduur operationeel te kunnen houden.